Inleiding


Naam:
Hierop (Adres):
Postkode:
Huis Mêingesprekswens Nutten (Nummer):
Mobiele Mêingesprekswens Nutten:
Zilveren Kruis Verzekerings Nutten:
Burger Servie Nutten:
Verwekkings Plaats:
Verwekkings Daarnuu (Datum):
Soosyale Staat:
Bankrekening Nutten:
IN- Postbak:


Gever Ganzevlam (Govert Giezeman)
Yakop (Jacob) van Lennepstraat 292 B
1053 KD Amsterdam - Wes
020- 6832512
06- 83332404
213967601
130490258
Den Haag - Nederlan
28 Mêi 1964 19:30 - 55 Yêidaar (Jaar)
Alleenwonende
NL27INGB0005505254
g.giezeman@chello.nl

Gever Ganzevlam

Bêigewerkt op 17- 8- 2019

Deze zieplek is gemaakt voor Google Chrome.
Op Teblets kan ye een menuu openen door ye vinger op een menuu te leggen tot dat menuu zich opent.
Op een toetsenbort gebruik de Ctrl- + en Ctrl- - toetsen, om de tekst te vergroten, en te verkleinen, zodat de teks mooi te lezen valt. Met de Home- toets skrolt de pagingná omhoog, en met de End- toets gaat u naar det Rêinste van de Pagingná. Met Alt- ← naar links gaa ye terug naar de vorige pagingná. Met pêil- toetsen (en Page Up en Page Down) schuif ye det beel in de gewensde richting (klik met de muis op det scherm als dit niet gebeurt), en omhoog en omlaag met det muiswiel beweegt de teks omhoog en omlaag. Met F11 wisselt u af tussen det volledige scherm, en met randen. Druk op Ctrl- F om te zoeken naar een woor in de teks. Klikken in det balkmenuu, op de laagse trap in de boom, heeft det rezultaat, of goetgewilde, dat de bovenste uit det uiterst rechse venter verschêint.Det doel van deze zieplek (Websight) is om ziedereen, die ik spreek over mêin geschriften, een mogeluikschein te bieden, om ze toer te lezen, zonder dat ik ze steets bergen padieries moet meegeven. Deze zieplek geeft een overzich van mêizelf, de Nederlanse taal, Mêin Getelsinsyaallevie, de Afgeleide pemaas, en staatsgedachtes van mêi. Dit wort allemaal in drie talen gebracht. Klik helemaal rechs op "Taalkeuze" om de Engelse vertaling van deze teks te lezen, of op de 'Nedurlansu Taal', om de teks te lezen in Gevers Niewe Nedurlans. De tietel "Gevers Gedeelde Werel" spreekt over een werel. In det rêinste (Einde) van det Aanduitsels overzich wort dit begrip werel genoemt als tietel van 12 Watergebeurens. Kom naar deze pagingná terug met Alt- pêil naar links.

Ik heet Gever Ganzevlam. Ik hep sins 1991 een uitkering voor nietzoze (Psychose).Toen woonde ik nog in Amsterdam Zuit- Oos, maar sins November 1993 woon ik in Amsterdam Veryauwers- Wes, en dat bevalt me veel beter. Mêin moeder woont 2 Rooisen (10 Minuten) fietsen verder in Amsterdam- Zuit, waar ik vanzelfsprekens regelmatig even langs gaa voor wat gezelschap, en wat gepraat. Sins 1995 ben ik begonnen op te schrêiven, wat ik nog wist van mêin 4 yêidaren Meganieká studeren uit mêin yeug. Ik maakte mêin eerse leisen met det alfabet erop. Ook de Dierenriemtekens, de Sterke zelfbelen (Sterrenbeelden) kregen hun plaats langs det alfabet, en wel bêi Ram begint bêi N (ν, wat eruit ziet als het sinsyaal van Ram, en ookwel Nuu in det Grieks heet), zodat Stier bêi de O valt, wat lêikt op det sinsyaal voor stier; Een Sierbeel (Cirkel). Ook det periodiek sieseem haft scheins plaats langs de 36 zinnen lange getellenreche. Det periodiek sieseem, uit de scheikunne, omvatte in mêin yeug 103 raaidets (Elementen), en al gauw wert mêin leis 144 regels groot. Ik plaatse Telnamen (Eenheden), en Schalen (Mates) langs een getellenreche, en kreeg zoo voor det eerst de vraag welk Vlamschap boven de ander hoorde, want een hogere Vlamschap (Diemenzie) maakt gebruik van de bekenschein van de lagere Vlamschappen. Deze eerse pogingen zêin te vinnen onder de kop Konstantes in det Getelsinsyaallevie balkmenuu. Dit is uitgegroeit tot een dingenleis van 12 Grootsen (Grossen) groot, met 42 getellen onder 1, die ik in 6 gelêike delen op deze zieplek hep staan. Voor mêi geeft det kontext bêi schalen, of vooraannaamworen, die dievlamdaar noemt. Zie det Dingenleis menuu onder det Getelsinsyaallevie balkmenuu.


Ik ben 52, en hep geen vriendin, of koondaren. Ik hep geen schulden, behalve bêi de ING bank op mêin rekening Gloet (Root) staan. Ik hep ook nooit schulden geheven (Gehad) behalve mêin studiebeurs, die mêin vader voor me betaalt heeft, toen ik det moest terugbetalen. Ik hep nooit det dieplomá gehaalt van mêin Meganieká studie. In 1998 ben ik bêi Mentrum opgenomen, omdat ik veel rontliep door de stat, en al 3 maal mêin huur niet betaalt hat dat yêidaar. Toen ik geen kontact zocht met de woningbauwvereniging, omdat mêin deur ingebeukt was, ben ik opgepakt door de halieden, en in de cel verdooft, en wakker geworden in Mentrum. Ik rook nameluik graag wat wiet, en dat kost veel op een uitkering. Ik moest in die teit 2 kwieken bedelen per maant om te blêiven eten. Ik zocht ook naar lege flessen door de hele stat. In 1998 wert ik opgenomen bêi Mentrum Veryauwers- Wes en kreeg ik antie- nietzovieve (Antie- Psiegotische) metziekatie. Mêin vader heeft toen mêin schult bêi de woningbauwvereniging betaalt, en mêi een teit geholpen, door de huur voor mêi te betalen, en mêi een yêidaar lang op zondag te bezoeken. Mêin vader is pieloot gewîezen bêi KLM, en heeft een flink pensyoenbedrag per maan. Toen ben ik bêi een uitzenburó gaan werken. Ik werkte in de ketering- servie (Catering- service) van KLM, en verdiende toen 2800 Gulden per maan. Toen kon mêin vader stoppen met de huur betalen, en ben ik in meerdere banies terech gekomen. Zie mêin Loopbanenleis (CV) (Curriculum Vietae) onder det eerste balkmenuu Van Mêi.

Ik wil verder geen gelt noemen, maar ik ben sins 2004 gestopt met werken, en met vrêiwiligerswerk begonnen, naa een tweede opname bêi Mentrum. Ik speelde 9 yêidaren in een bent in det Mentrum, en hep 7 yêidaren eens per kwiek getennist in det Mentrum. Daarnaast deet ik 2 a 3 Lichtrenten (Ochtenden) per kwiek aan verhuizen, of klussen, bêi det Dag diedagvieteiden Centrum (DAC). Dat is overgegaan in werken op een zorgboerderêi bêi de Amstel, maar naa 2 yêidaar hat ik daar genoeg van, en ben ik weer gaan verhuizen bêi HVO Querido in de Bêilmer tot Waugunstdus 2013. Ik ben, in oktober 2011, toen ik lichere metziekatie kreeg, begonnen met eens per kwiek te voetballen in det Vondelpark. In september 2013 ben ik met werken gestopt, omdat de begeleider waar ik op gestelt was, naa 2 yêidaarkontracten, ontslagen wert. Ik ben dierect begonnen bêi Kringloopwenkel Yuttersdok, vlakbêi mêin huis in Amsterdam Wes. Ik hep daar nuu 3 yêidaren gewerkt, en ben in Waugunstdus 2016 gestopt. Ik stont daar 1 yêidaar zacher een infoo- balie, en de laatse 2 yêidaar zacher de kassaa, maar ik wert slech betaalt, en haft wêinig aanspraak.

Ik hep een rêibeweis BE, een zêilbrevet, zwemdieploma's A en B, een bruine bant Yudoo (en een vrêise bant Koreaans karate), allemaal voor mêin 16se yêidaar. Ik stopte toen met ieder kwiekent mêin moeder bezoeken, zoals ik gedaan hat vanaf mêin 9se yêidaar, en wert een paar keer verlieft. Daarnaa hep ik volliebal gespeelt, en een paar yêidaren zaalvoetbal. Ik hep, vanaf mêin 17se, in een Reghae, en Skaa, of Repzoalsdie (Rapsodie) bent, saxofoon gespeelt met buuryongens. Ik hep mêin gimnazium- beta gehaalt als beste van de klas, en ook mêin propeduitzêin (Propeduise) Natuurkunne, of Meganieká. Toen ben ik in een studentenflet gaan wonen, als 19-yêidarige. Ik vont een leuke bent met lieden, die in de flet woonden, en ik ben met ze op vakantie gewîezen naar Spanie met een gekochte 2de hans otoo. Ik ben in die teit ook naar Zuit- Amerieká gewîezen met een Uruguayaan (Oeroeghwayaan), die op mêin studentenflet op de gang woonde. Det was maar 3 kwieken, maar toch lang genoeg om me det begin van det 3de yêidaar te laten missen. Ront die teit wert mêin klozenplaat (Geboorte- Horoskoop) uitgelegt door een hewellover genaamt Karen Hamaker Zondag, en dat vaaszieneerde me gigantisch. Ik hep veel hewellovie boeken gelezen, en Verwekkings- klozenplaten gemaakt van al mêin vrienen, en kennissen. Sins 2010 bezit ik een klozenplaat programmá, wat klozenplaten tekent, en bewaart. Ik hep vrêi lang tekst gemaakt op de pompyoeter met zo'n êigen klozenplaat- programmá in Basic, maar in windows kon ik det niet draaiende krêigen. Voor uitleg over mêin huidige viezie op hewellovie, zie det hewellovie- menuu onder det Afgeleide pemaas balkmenuu

Ik ben, naast een gewone uitkeringstrekker, een gozer, een kantyee (Kassier), een wietroker, een nederkopieerder (Daunloder), een verziewellair (Verzamelaar) een nietzovreemt (Schietzofreen), een saxofonis, een voetballer, een teblet gebruiker, een pompyoeterspellies speler, een buurtvlam, een Amsterdammer, en een schrêiver. Meer over wat ik allemaal behoor te doen is te vinden in det Liedentaalse Strevens- menuu onder det Van mêi balkmenuu.

Alles wat ye wil gebruiken uit deze zieplek mag ye gebruiken. Ik hef geen Copyright- of bietsyoes- gelt voor al deze teks, maar ik wil wel genoemt worden als bedenker, zodat ik enige roem vergaar in dit leven. Ik leef al sins mensen heugenis van een uitkering, en ik denk dat de bestede teit allang uitbetaalt is. Overigens denk ik dat kontroleren van dat plagiedaat een onmogeluikschein is. Dit zêin de alveryauwerde gedachtes over getellen, en schalen (Mates), met alle bêizaken, die daarbêi horen, zoals stoffen en watergebeurens., Zie det Aanduitsels overzich- menuu onder Getelsinsyaallevie hiervoor.