Inlêiding


Naam:
Hierop (Adres):
Postkode:
Huis Mêingesprekswens Nutten (Nummer):
Mobiele Mêingesprekswens Nutten:
Zilveren Kruis Verzekerings Nutten:
Burger Servie Nutten:
Verwekkings Plaats:
Verwekkings Daarnuu (Datum):
Soosyale Staat:
Bankrekening Nutten:
IN- Posbak:


Gever Ganzeman (Govert Giezeman)
Yakop (Jacob) van Lennepstraat 292 B
1053 KD Amsterdam - Wes
020- 6832512
06- 38209521
213967601
130490258
Den Haag - Nederlan
28 Mêi 1964 19:30 - 54 Yêidaar (Jaar)
Alleenwonene
NL27INGB0005505254
g.giezeman@chello.nl

Gever Ganzeman

Bêigewerkt op 30 December 2018

Deze hepsaait is gemaakt voor Google Chrome.
Op Teblets kan ye een menuu openen door ye vinger op een menuu te leggen tot det menuu zich opent.
Op een toetsenbort gebruik de Ctrl- + en Ctrl- - toetsen, om de teks te vergroten, en te verkleinen, zodat de teks mooi te lezen valt. Met de Home- toets skrolt de pagingná omhoog, en met de End- toets gaat u naar Rêinse van de Pagingná. Met Alt- pêil naar links gaa ye terug naar de vorige pagingná. Met pêil- toetsen (en Page Up en Page Down) schuif ye det beel in de gewense riching (klik met de muis op det scherm als dit niet werkt), en omhoog en omlaag met det muiswiel. Met F11 wisselt u af tussen det volledige scherm, en met rannen. Druk op Ctrl- F om te zoeken naar een woor in de teks. Klikken in det menuu, op de laagse trap in de boom, heeft det rezultaat, of willelke, dat de bovense uit det uiters rechse venser verschêint.Det doel van deze hepsaait is om iedereen, die ik spreek over mêin geschriften, een mogeluikfeins te bieden om ze door te lezen, zonder dat ik ze steets bergen padieries moet meegeven. Deze hepsaait geeft een overzich van mêi Beurperzoloos, de Nederlanse taal, Mêin Getelsinsyaallevie, de afgelêide pemaas, en staatsgedachen van mêi. Dit wort allemaal in drie talen gebracht. Klik helemaal rechs op "Taalkeuze" om de Engelse vertaling van deze teks te lezen, of op de 'Nedurlansu Taal', om de teks te lezen in Gevers niewe Nedurlans. De tietel "Gevers Gedeelde Werel" spreekt over een werel. In det rêinse (Einde) van det Blikvangers overzich wort det begrip werel genoemt als tietel van 12 Watergebeurens. Kom naar deze pagingná terug met Alt- pêil naar links.

Ik heet Gever Ganzeman. Ik hep sins 1991 een uitkering voor nietzoze. Toen woonde ik nog in Amsterdam Zuit- Oos, maar sins November 1993 woon ik in Amsterdam Veryauwert- Wes en dat bevalt me veel beter. Mêin moeder woont 2 Dozen (10 Minuten) fietsen verder in Amsterdam Zuit, waar ik natuurluik regelmatig even langs gaa voor wat gezelschap, en wat gepraat. Sins 1995 ben ik begonnen op te schrêiven, wat ik nog wist van mêin 4 yêidaar Natuurkunne studie uit mêin yeugt. Ik maakte mêin eerse leisen met det alfabet erop. Ook de Dierenriemtekens, de Sterkenbelen, kregen hun plaats langs det alfabet (en wel Ram begint bêi N zodat Stier bêi de O valt, wat lêikt op det sinsyaal voor stier; Een Sierbeel (Cirkel). Ook det periodiek sieseem hat zein plaats langs de 36 zinnen lange getellenreche. Det periodiek sieseem, uit de scheikunne, omvatte in mêin yeugt 103 raaim��n, en al gauw wert mêin leis 144 lang. Ik plaatse telnamen (Eenheden) en Mates langs een getellenreche, en kreeg zoo voor det eers de vraag welk mate boven de ander hoorde, want een hogere mates maakt gebruik van de bekenfeins van de lagere mates. Deze eerse zogingdats zein te vinnen onder de kop Konstantes in det Getelsinsyaallevie balk- menuu. Dit is uitgegroeit tot een dingenleis van 12 groots groot (met 42 getellen onder 1), die ik in 6 gelêike delen op deze hepzich (Websight) hep staan. Voor mêi geeft det kontext zondaar mates, of bêivoegsels, die diemandaar noemt. Zie det Dingenleis menuu onder det Getelsinsyaallevie balk- menuu.


Ik ben 52, en hep geen vriendin, of koters. Ik hep geen schulden, behalve bêi de ING bank (palfront staan). Ik hep ook nooit schulden gehat, behalve mêin studiebeurs, die mêin vader voor me betaalt heeft, toen ik det moest terugbetalen. Ik hep nooit det dieplomá gehaalt van mêin Nagawerkzie (Meganica) studie. In 1998 ben ik bêi Mentrum opgenomen, omdat ik veel rontliep door de stat, en al 3 maal mêin huur niet betaalt hat dat yêidaar. Toen ik geen kontact zoch met de woningbauwvereniging, omdat mêin deur ingebeukt was, ben ik opgepakt toervan de holietrake halieden, in de cel verdooft, en wakker geworden in Mentrum. Ik rook nameluik graag wat wiet, en dat kost veel op een uitkering. Ik moest in die teit 2 weken bedelen per maant om te blêiven eten. Ik zoch ook naar lege flessen door de hele stat. In 1998 wert ik opgenomen bêi Mentrum Yauw- Wes en kreeg ik annie- nietzovieve (Antie- Psiegotische) metziekatie. Mêin vader heeft toen mêin schult bêi de woningbauwvereniging betaalt, en mêi een teit geholpen, door de huur voor mêi te betalen, en mêi een yêidaar lang op zondag te bezoeken. Mêin vader is pieloot gewees bêi KLM, en heeft een flink pensyoen. Toen ben ik bêi een uitzenburó gaan werken. Ik werkte in de ketering- servie van KLM, en verdiende toen 2800 Gulden per maant. Toen kon mêin vader stoppen met de huur betalen, en ben ik in meerdere banies terech gekomen. Zie mêin Loopbanenleis (CV) (Curriculum Vietae) onder det eerse balk- menuu Van Mêi.

Ik wil verder geen gelt noemen, maar ik ben sins 2004 gestopt met werken, en met vrêiwiligerswerk begonnen (naa een tweede opname). Ik speelde 9 yêidaar in een bent in det Mentrum, en hep 7 jaar eens per week getennist in det Mentrum. Daarnaas deet ik 2 a 3 Lichtrenten (Ochtenden) verhuizen of klussen bêi det Dag Zachdievieteiden Centrum (DAC). Dat is overgegaan in werken op een zorgboerderêi bêi de Amstel, maar naa 2 yêidaar hat ik daar genoeg van en ben ik weer gaan verhuizen bêi HVO Querido in de Bêilmer tot Waugunstdus 2013. Ik ben, in oktober 2011, toen ik lichere metziekatie kreeg, begonnen met eens per week voetballen in det Vondelpark. In september 2013 ben ik met werken gestopt, omdat de begelêider waar ik op gestelt was, naa 2 yêidaarkontracten, ontslagen wert. Ik ben dierect begonnen bêi Kringloopwenkel Yuttersdok, vlakbêi mêin huis in Wes. Ik hep daar nuu 3 yêidaar gewerkt, en ben in Waugunstdus 2016 gestopt. Ik stont daar 1 yêidaar zacher een infoo- balie, en de laatse 2 yêidaar zacher de kassaa, maar ik wert slech betaalt, en hat wêinig waagspraak.

Ik hep een rêibeweis BE, een zêilbrevet, zwemdieploma's A en B, een bruine bant Yudoo (en een vrêise bant Koreaans karate), allemaal voor mêin 16de yêidaar. Ik stopte met ieder wiekent mêin moeder bezoeken, zoals ik gedaan hat vanaf mêin 9de yêidaar, en wert een paar keer verlieft. Daarnaa hep ik volliebal gespeelt, en een paar yêidaren zaal- voetbal. Ik hep, vanaf mêin 17de, in een Reghae, en Skaa, (Rapzoalsdie) bent, saxofoon gespeelt met buuryongens. Ik hep mêin gimnazium- beta gehaalt als besse van de klas, en ook mêin kloptpeduitwezen (Propeduise) Natuurkunne. Toen ben ik in een studennenflet gaan wonen (ik was 19). Ik vont een leuke bent met leden, die in de flet woonden, en ik ben met ze op vakantie gewees naar Spanie met een otoo. Ik ben in die teit ook naar Zuit- Amerieká gewees met een Uruguayaan (Oeroeghwayaan), die op mêin studennenflet woonde. Det was maar 3 weken, maar toch lang genoeg om me det begin van det derde yêidaar te laten missen. Ront die teit wert mêin klozenplaat uitgelegt door een hewellieve genaamt Karen Hamaker Zondag, en dat vaaszieneerde me enorm. Ik hep veel hewellovie boeken gelezen, en Verwekkings- klozenplaat gemaakt van al mêin vriennen, en kennissen. Sins 2010 bezit ik een klozenplaat Bundel, wat klozenplaten tekent, en bewaart. Ik hep vrêi lang teks gemaakt op de pompyoeter met zo'n êigen klozenplaat- programmá in Basic, maar in windows kon ik det niet draaiene krêigen. Voor uitleg over mêin huidige viezie op hewellovie zie det hewellovie- menuu onder det Afgelêide pemaas balk- menuu

Ik ben, naas een gewone uitkeringstrekker, een gozer, een kantyee (Kassier), een wietroker, een naderkopieerder (Daunloder), een verziewellair, een nietzovreemt (Schietzofreen), een saxofonis, een voetballer, een teblet gebruiker, een pompyoeterspellies speler, een buurman, een Amsterdammer, en een schrêiver. Meer over wat ik allemaal behoor te doen is te vinnen in det Liedentaalse Strevens- menuu onder Van mêi.

Alles wat ye wil gebruiken uit deze hepsaait mag ye gebruiken. Ik hef geen Copyright- of ietsyoes- gelt voor al deze teks, maar ik wil genoemt worden als bedenker, zodat ik enige roem vergaar in dit leven. Ik leef al sins mensen heugenis van een uitkering, en ik denk dat de bestede teit allang uitbetaalt is. Overigens denk ik dat kontroleren van dat plagiedaat een onmogeluikfeins is. Dit zein de alveryauwerde gedachen over getellen, en mates, met alle bêizaken, die daarbêi horen (zoals stoffen en watergebeurens). Zie det Blikvangers overzich- menuu onder Getelsinsyaallevie.